Om oss och våra föreläsare

Retorikutbildning.se är ett företag med flera skickliga och engagerade retorikutbildare. Gemensamt är att alla har en teoretisk grund med högskolestudier i retorik samt stor erfarenhet av att jobba som utbildare. Vi har med andra ord en djup teoretisk kunskap inom retoriken och stor erfarenhet av att förmedla våra kunskaper.

Huvudansvarig för företaget är Torbjörn Andersson som också håller i flera av våra utbildningar.

Den teoretiska grunden har Torbjörn från en informatörs­utbildning vid Mälardalens högskola samt från Retorik­konsult­programmet på Södertörns högskola. Den praktiska erfarenheten kommer från snart tjugo års arbete som informatör, projektledare och framför allt som uppskattad utbildare.

Jenny Rosqvist är en av våra mest anlitade utbildare som även har arbetat med handledning och rådgivning inom både retorik och svenska.

Hon har varit med Retorikutbildning.se sedan starten och har även hon examen från Retorik­konsultprogrammet. Tidigare har hon studerat språk i England och Sverige vilket har gjort att hennes specialitet är utbildningar som förenar den muntliga retoriken med den skriftliga.

Anna Antonsson är examinerad språkkonsult i svenska sedan 2005.

Hon har många års erfarenhet av att utbilda i klarspråk, granska myndighetstext, svara på språkfrågor och coacha enskilda skribenter. Anna håller kurser i klarspråk för myndighetsskribenter och i effektivt skrivande för alla yrkeskategorier.

Hans Bourghardt håller i våra kurser som är inriktade på Våga tala.

Han har över 15 års erfarenhet av att ge retorikutbildningar för näringslivet och undervisar även i retorik vid Lunds universitet. Hans är från början kulturvetare men har också examen i retorik från Södertörns högskola. Flera års arbete med film och teater och lång erfarenhet av pedagogiskt arbete gör att han är extra duktig på upplevelsebaserad, interaktiv träning vilket är en tillgång på de övnings-intensiva kurserna i Våga tala.

Retorik - så får du alla att lyssna.

Kontakta oss