Möt några av våra kunder!

Vi har hållit utbildningar för massor av olika kunder med många olika upplägg och inriktningar. Här vill vi presentera några av dem:

Öppna utbildningar

På våra öppna kurser har vi haft deltagare från så gott som alla svenska storföretag, från kommuner, landsting och myndigheter samt förstås från massor av små och mellanstora företag. Några exempel: ABB, Ericsson, Nordea, AstraZeneca, Volvo, Keolis, Vetenskapsrådet, Skatteverket, Tieto, Karolinska Institutet, Sandvik, ICA, Lantmännen, FRA, Försvarsmakten och Assa Abloy.

Här finns också recensioner från deltagare på våra kurser som tillhandahålls av företaget "Utbildning.se":

Electrolux

Vi skräddarsydde en utbildning med fokus på Presentationsteknik, argumentation och workshoppar för Electrolux designteam. Utbildningen genomfördes på engelska och har genomförts flera gånger.

ABB

Vi har arbetat med ett flertal grupper inom ABB med fokus på presentationsteknik. Dels så har vi genomfört kortare inspirationsföreläsningar men också coachning i grupp inför att deltagarna ska presentera på branschkonferenser.

Dataföreningens utbildningar

Vi har, sedan flera år, haft ett inslag om Retorik och Presentationsteknik på Dataföreningens utbildningar Certifierad IT-arkitekt och Certifierad Lead Developer.

Språkservice

Hos Språkservice i Malmö höll vi i en skrivutbildning med fokus på kundkommunikation. Fokus låg på text och ton, e-postkommunikation och på att signalera företagets kärnvärden i text.

Akademikernas a-kassa

Åt Akademikernas a-kassa genomförde vi en skrivutbildning i två steg. Den inleddes med en halvdags seminarium om effektivt skrivande för att bygga en gemensam bas hos gruppen. Sedan fick varje deltagare enskild skrivcoachning, vilket innebar att de fick skicka texter som de fick feedback på. Målet var att ge alla en bild av sitt eget skrivande, sina styrkor och utvecklingsmöjligheter.

Axis Communications

Från Axis har vi haft både deltagare på flera av våra öppna utbildningar, däribland Presentation skills och Skrivande i arbetslivet 1. Vi har även genomfört vår utbildning Presentation skills på plats hos Axis i Lund.

Patent- och registreringsverket (PRV)

För PRV byggde vi ihop en utbildning i pedagogik och handledning med fokus, framförallt på deras patentingenjörer, men även för andra inom PRV som arbetar i en handledarroll. Utbildningen har genomförts ett flertal gånger både på PRV i Stockholm och Söderhamn.

Rädda Barnen

Vi har sedan många år tillbaka samarbetat med Rädda barnen på flera orter i Sverige. Vi har erbjudit dem gratisplatser på våra öppna utbildningar när vi haft möjlighet, främst på kurser i retorik men även på skrivutbildningar.

IKEA

IKEA efterfrågade en utbildning som länkade samman presentationsteknik med argumentation. Vi besökte Älmhult och arbetade med en grupp som bland annat arbetade med produktutveckling.

KRAV

Från KRAV har vi både haft deltagare på öppen utbildning och gett specialanpassade kurser i retorik och argumentation.

Elektroskandia

Sedan flera år har vi arbetat med deltagare på Elektroskandia med kurser i presentationsteknik. Målgruppen har varit både utesäljare, personer inom HR och andra som återkommande genomför olika typer av presentationer eller dragningar.

Boliden

För en mindre grupp på Bolidens kontor i Boliden genomförde vi en kurs i Presentations- och argumentationsteknik. Utbildningen följdes upp med personlig skrivcoachning av deltagare.

Essity

Vi byggde en anpassad utbildning för Essitys internationella utbildningsteam. Dels så handlade det om att ge deltagarna kunskap och inspiration kring presentationsteknik men också att ge alla personlig feedback för att lyfta dem som utbildare. Vi hade möjlighet att arbeta med flera av deltagarna återkommande.

Microsoft

Hos Microsoft i Sverige arbetade vi med en halvdagsutbildning i presentationsteknik som vi följde upp med ett rent övningstillfälle några månader senare.

Saint Gobain

Saint Gobain kontaktade oss då de ville ha en utbildning i presentationsteknik på engelska för personer i deras fleråriga management trainee-program. Vi genomförde denna utbildning i flera omgångar, dels på plats hos Saint Gobain och även med en grupp på vår öppna utbildning Presentation skills.

Hovet

Det var inte kungen som bad om våra tjänster utan i stället främst personer som jobbade med att bevara de kungliga slotten och alla dess föremål. De ville ha en utbildning i presentationsteknik för att bli bättre på att berätta om vad de gör på ett intressant sätt.

AstraZeneca

AstraZeneca ville ha ett kort inslag om presentationsteknik med inriktning på användning av Powerpoint-bilder vid en av deras konferenser riktade till läkare som även arbetar som föreläsare åt AstraZeneca. I förberedelsefasen arbetade vi nära beställarna för att innehållet skulle hamna på rätt nivå för deltagarna vid konferensen.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en stor och komplex organisation, en avdelning på huvudkontoret behövde en utbildning i mötesteknik eftersom de ledde många möten med andra delar av organisationen och de ville vara effektiva, tydliga och engagerande mötesledare.

Bonnier Digital

Till Bonnier Digital byggde vi en skrivutbildning med mål att skapa en gemensam syn på hur kommunikation från Bonnier Digital ska låta, både när det gällde kundtjänst och intern kommunikation. Vi har hittills genomfört denna utbildning i två omgångar på plats hos Bonnier Digital i Mellerud.

Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF)

Under 2019 skapade vi en kurs i Workshopteknik för deltagare hos Svenskat marintekniskt forum.

Småföretagarnas a-kassa

På SmåA arbetade vi med en skrivutbildning för kundtjänstmedarbetarna. Vi hjälpte även SmåA att gå igenom de informationsbrev som går ut till medlemmarna, genom att komma med synpunkter och vägledning för hur de kunde omarbetas för att bättre kommunicera de värden som SmåA ville nå ut med.

Sölvesborgs kommun

Vi höll en utbildning i att skriva för webb och sociala medier för informatörer och andra medarbetare som skriver mycket i Sölvesborg och ett par grannkommuner. Utbildningen gavs i workshopformat och fokuserade på klarspråkligt webbskrivande. Tyngdpunkten låg på diskussioner och praktiska övningar.